ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรนักเรียน สภานักเรียน หัวหน้าห้อง กรรมการรักการออม รด.อบรมออนไลน์
6เมษายน 2564  นายทรงกลด หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา  1.มอบเกียรติบัตรแก้นักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการเรียนออนไลน์ทดแทนการฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ ปี3 รวมจำนวน 12 นาย  2.เกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา2563 ที่ปฎิบัติหน้าที่ครบวาระ และมีผลการปฎิบัติงานน่ายกย่องเชิดชู  3. เกียรติบัตรนักเรียนหัวหน้าห้อง และรองหัวหน้าห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  และ 4. เกียรติบัตรนักเรรียนที่ปฎิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการรักการออม ประจำห้องที่รับผิดชอบเงินออมเพื่อนำเงินฝากกับธนาคารออมสินในทุกสิ้นเดือน    โดย ผู้อำนวยการได้แสดงความชื่ืนชมกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร อีกทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนในโอกาสปิดภาคเรียน  
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2564,11:41   อ่าน 410 ครั้ง