ภาพกิจกรรม
นำเสนอ Best Practice โครงการIFTEปี2564
          ๑ กันยายน ๒๕๖๔  นายทรงกลด หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา  พร้อมด้วย นางศศิธร พรหมณี  และ นางยุวเรศ ราชานนท์  ครู โรงเรียนสามหมอวิทยา นำเสนอBest Practice โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ,การจัดการเรียนรู้และการนิเทศการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice จังหวัดชัยภูมิ และกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอ สู่สาธารณชน ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด 
            โดยมีนายสมาน เสียงปฎิ รองศึกษาธิการจังหวัด ร้กษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในการประชุม และมอบโล่ให้กับโรงเรียนและครูที่นำเสนอ ดังนี้ 
 1.
โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการบริหารการศึกษา
2.โรงเรียนสามหมอวิทยา นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการเรียนการสอน
3.โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการนิเทศการศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2564,15:23   อ่าน 124 ครั้ง