ข่าวประชาสัมพันธ์
SDAMMOR MODEL
ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน 28ก.พ.-13มี.ค.65
ประกาศโรงเรียนสามหมอวิทยา แต่งตั้งคณะทำงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
ประกาศปรับรูปแบบการเรียน (9-22ก.พ.65)
ประกาศโรงเรียนสามหมอวิทยา
ลิงค์เข้าสอบ เคมี วันที่ 27 พ.ย.64
ประกาศเปิดเรียน2/2564
ครูและนักเรียนสามหมอวิทยาฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
จดหมายข่าวสามหมอวิทยา
ประกาศโรงเรียนสามหมอวิทยา
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม1 และม.4 ปีการศึกษา 2564
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสามหมอวิทยา มีกำหนดการจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนสามหมอวิทยา เรื่อง แนวปฎิบัติและมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โครงการสอนเสริมเติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย(8-9ธ.ค.63)