กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางขวัญทิภาพร รอนศึก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศิริลักษณ์ มานาเสียว
ครูอัตราจ้าง